Het leven van een ballonnen hondje ( Balloon dog ) by ballonartiest Rolando

Jeff Koons

Dit is de man die de ballonhond ( balloon dog ) in kunstwerken verwerkt. Hij heeft het alleen recht daarop, en op het internet zie je veel foto's en kunstwerken van de balloondog voorbij komen.

In 2008 had Jeff Koons een tentoonstelling on the roof met de balloon dog, die te zien was in het Metropolitan museum of art in New York City. Op die manier maak je het ballonnen hondje wel tot een kunstwerk.

Jeff Koons' verdienste ligt in het algemeen in het verwerken van kitscherige elementen in 'Kunst met de grote K'. Jeff Koons' werk vertoont overeenkomsten met popart,  in zoverre dat hij elementen uit lagere kunst haalt en deze verwerkt in hogere kunst. Men brengt zijn werk dan ook onder in de categorie neo popart. In het speciale geval van Koons spreekt men wel van ├╝berkitsch: Kitsch die zo sterk wordt aangezet, dat die niet meer te genieten is en juist daaraan zijn kunstzinnigheid ontleent


Jeff Koons bij zijn balloon dog


De gele uitvoering van de balloon dog

This is the man that the balloondog has made fot the world of art. He has the only right to it, and on the internet you can see many pictures and works of art from the balloondog passing by. In 2008 an exhibition had Jeff Koons on the roof with the balloon dog, which was on display at the Metropolitan museum of art in New York City. That way you make it do dog balloons into a work of art. Jeff Koons ' merit is in General in the processing of kitschy elements in ' art with the great K '. Jeff Koons ' work shows similarities with pop art, in that he borrows from art and processed in lower higher art. One transfers his work under in the category neo pop art. In the special case of Koons's Kitsch that one speaks ├╝berkitsch: so strongly put on, that that no longer enjoy and right thereto artistry takes