Het leven van een ballonnen hondje ( Balloon dog ) by ballonartiest Rolando

Ballonnen workshop van Rolando

Workshop Ballonvouwen van 8 tot 80

 Altijd al eens dat hondje, die vlinder, olifant of bloem willen vouwen.
Dan is hier nu de kans om dat een keer mee te maken.
Het kan allemaal in de ballonnenworkshop die Rolando u kan aanbieden.
De kinderleeftijd is vanaf 8 jaar, en voor alle volwassenen.

 Kinderverjaardag :
Je verjaardag vieren met je vriendjes en samen aan de slag met ballonnen. Op die manier ben je lekker creatief bezig en mag je de figuurtjes mee naar huis nemen. Stoer om aan je ouders te laten zien wat je allemaal gemaakt hebt, en reken maar dat ze trots op je zijn.

 Bedrijven en scholen :
Maar ook voor de volwassenen is het een uitdaging. Als uw bedrijf iets te vieren heeft, en u wilt iets met teambuilding doen, dan is dit precies wat u zoekt. Ga de uitdaging aan met de collega's, dat word echt een feest !! U zal verbaasd staan wat u allemaal met deze kleurige ballonnen kan doen. De workshops verbeteren de sfeer van de collega's onderling en ze hebben dikke pret. Daar word nog lang over nagepraat.

 Vrijgezellen, verjaardag of bruiloftsfeest :
Verras uw vriend(in) met een ballonnen workshop, en nodig vrienden uit om mee te doen. Met zijn allen snel aan de slag en u heeft een waanzinnig feest. Een bloem of een hart geven, wedden dat u op deze manier haar/zijn hart steelt wanneer u thuis komt. Het is weer eens wat anders dan een tupperware party.

U kunt deze workshop dus overal inzetten. 

Heel veel redenen om de ballonworkshop van Rolando te boeken.
Reken maar dat u pret heeft !!
Maximaal 8 / 10 personen

Grotere groepen in overleg mogelijk

Balloon folding Workshop from 8 to 80

Always wanted to learn how to make a little balloondog, that butterfly, elephant or flower want to fold. Then here is the chance to now that one time. It's all possible in the workshop that balloonartist Rolando can offer. Childage is from 8 years, and for all adults. 

Children's birthday:
Celebrate your birthday with your pals and working together with balloons. That way you're tasty creative and you may use the figures to take home. Tough to your parents to show what you have created, and you can be that they are all proud of you. 

Companies and schools:
But also for the adults it is a challenge. If your company has something to celebrate, and you want to do something with team building, then this is exactly what you are looking for. Take on the challenge with the colleagues, that word really a feast!! You will be surprised at what you can do with these colorful balloons. The workshops improve the atmosphere of the colleagues and they have thick long talk about the balloon fun.

Bachelorette, birthday or wedding party:
Surprise your friend or girlfriend with a balloons workshop, and invite friends to join. All quick start and you have an amazing party. A flower or a heart, bet you this way her/his heart steals when you return home. It is something different than a tupperware party.

This workshop so you can bet anywhere. 
Many reasons to balloon workshop by balloonartist Rolando.
You bet that you have fun!!

Larger groups possible