Het leven van een ballonnen hondje ( Balloon dog ) by ballonartiest Rolando

Ballonfilmpjes van diverse balloncreaties :

Ballonnen filmpjes :

Ballonfilmpjes van modelleer ballonnen moet je maar net tegen komen op het web. Meestal ga je daar niet direct naar zoeken, dus wat is er niet makkelijker als je ze allemaal gesorteerd krijgt aangereikt. Ballonartiest Rolando heeft zelf ook een heleboel filmpjes op you tube gezet met balloncreaties die hij zelf in de loop der jaren heeft gemaakt. Maar er zijn ook reclame buro's die ballonnen gebruiken in hun filmpjes. En soms kan dat hele rare situaties geven.

Ook de ballonnenhond word veel gebruikt in filmpjes en er staan er hier dan ook een aantal. De meest opvallende van de ballonhondjes is die van Durex, die zijn hilarisch om te zien. Natuurlijk zijn er veel meer ballonartiesten die gebruik maken van you tube om hun ballonfiguren te showen. Het leuke is dat je altijd weer verbaasd staat wat er allemaalmogelijk is met ballonnen. En zeker modelleer ballonnen zijn bij uitstek de beste ballonnen om al die mooie creaties te maken en te laten zien op een filmpje.

Geniet van alle filmpjes met soms hele gekke ballonfiguren en momenten.

Ballonartiest Rolando maakt veel ballonart filmpjes.

Balloons movies:

Balloon movies of balloon modelling just come across on the web. You do not usually go directly to search, so what's not easier if you get them all sorted. Balloonartist Rolando has also put a lot of videos on you tube with balloon creations that he himself has made over the years. But there are also advertising agencies who use balloons in their movies. And sometimes that very strange situations.

Also the balloons dog word widely used in movies and there are a number of. The most notable of the balloon doggies is that of Durex, which are hilarious to see. Of course there are many more balloon artists who use you tube to show off their balloon. The great thing is that you always surprised state what allemaalmogelijk is with balloons. And certainly the best balloons balloons are the perfect model for all these beautiful creations and to show up on a movie.

Enjoy all movieclips with sometimes whole crazy balloon figures and moments.